Haagse Colleges - Hofstad Lyceum
 
  U bevindt zich hier:  Scholen » Hofstad Lyceum     
  
 
Hofstad Lyceum met Nieuwbouw
 
 Vacatures


 



   Klik hier om naar de website te gaan
 

Hofstad Lyceum

Hofstad Lyceum is een interconfessionele school voor gymnasium/vwo en havo, met daarnaast een afdeling voor tweetalig onderwijs.

Hofstad Lyceum is een school met traditie. Tegelijkertijd willen wij met modern, kwalitatief goed onderwijs onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van morgen.


Accenten:
▪ Tweetalig onderwijs: ruim de helft van de lessen wordt in het Engels gegeven; leerlingen die deze opleiding succesvol doorlopen, hebben extra mogelijkheden in het hoger onderwijs. 
▪ Internationalisering: als ELOS-school bieden we alle leerlingen verschillende samenwerkings- en uitwisselingsprojecten met scholen in het buitenland. 
▪ Technotalent: door afstemming van de exacte vakken en projecten bevorderen we de belangstelling voor technologie en bètastudies.  
▪ PlusProject: voor getalenteerde en gemotiveerde onderbouwleerlingen; in de bovenbouw kunnen deze leerlingen deelnemen aan programma's van het Pre-University College van de Universiteit Leiden. 
▪ Buitenschoolse activiteiten: er zijn tal van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. ▪ ICT: wordt breed ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.


Hofstad Lyceum
Colijnplein 9
2555 HA  Den Haag
Tel.: 070-368 76 70
Fax: 070-325 28 75
E-mail: lyceum@hofstadcollege.nl
 
© Copyright 2009 De Haagse Colleges - powered by Idas Internet & ICT